Disciplines

Compak


Bij compak parcours krijgt u ook diverse variaties van kleiduiven gepresenteerd. Alleen staat u nu met 4 schutters naast elkaar in “rekken”. De schutter op de 1e post schiet 7 duiven, de 2e t/m de 4e schieten ieder 6 duiven. Elke post krijgt dezelfde duiven, alleen de positie is anders. Post 1 begint met de eerste enkele duif, dan post 2 enz. Nadat ieder zijn post heeft geschoten, wordt er gewisseld van “rek”. De schutter van post 1 gaat naar post 2 en die van post 4 gaat weer naar post 1, enz.
 

Jachtparcours


De naam zegt het eigenlijk al; bij deze discipline wordt de jacht zoveel mogelijk nagebootst. Dit schiet onderdeel kent vele variaties in de opbouw van het parcours. De kleiduiven worden onder een groot aantal verschillende hoeken, vanuit vele posities en met verschillende snelheden geworpen. Dit kan een duif uit de hoge toren zijn, dwars, inkomend of afgaand, een taling die loodrecht of schuin omhoog gaat, een inkomer, een afgaander, een dwarse, kortom teveel vlieg richtingen om op te noemen. Bij jacht parcours wordt er in rottes (groepen) geschoten van maximaal 6 personen.
 

Skeet


Skeet is al een oude vorm van schietsport. Reeds in 1926 zijn in de Verenigde Staten de eerste spelregels vastgesteld. Skeet wordt geschoten vanaf 7 posten die liggen in een halve cirkel. De achtste post ligt precies in het midden van de denkbeeldige lijn tussen de beide uiteinden van de halve cirkel. Aan beide zijden van de halve cirkel staat een machine huis opgesteld; het hoge huis en het lage huis. De kleiduiven worden op afroep geworpen, maar niet direct. Het kan 1 tot 3 seconden duren voordat de kleiduif komt. Er mag voor die tijd niet geschouderd worden, pas als de duif zichtbaar is. Skeet is een Olympische discipline.

Olympic Trap


De Olympic Trap discipline bestaat uit 5 schiet posten. Voor iedere schiet post staan 3 machines opgesteld, 15 meter voor de schiet posten. De machines werpen de kleiduiven onder verschillende hoeken, met verschillende snelheden en in willekeurige volgorde. De schutter mag geschouderd afroepen. Ook hier worden er rondes van 25 duiven geschoten.

Double Trap


Sinds 1996 is ook dit een Olympische discipline. Bij double trap worden uitsluitend doubletten geschoten. Ook bij double trap staan voor iedere schiet post 3 machines opgesteld. Bij de doubletten vliegt er 1 duif hoog en 1 duif laag, echter wel in dezelfde vlieg richting

Ball Trap


Bij ball trap is er slechts 1 machine die de duiven werpt. De machine staat in een ingegraven put op 15 meter vanaf de schiet posten. De machine werpt de duiven met een grote variatie, maximaal 90 graden in de breedte en 35 graden in de hoogte.Per post wordt 1 duif geschoten, daarna schuift men een post op.